Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Barkfärgat jordfly Agrotis clavis Barkfärgat jordfly Agrotis clavis Barkfärgat jordfly Agrotis clavis
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766). Barkfärgat jordfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-41 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrotis_clavis.html
Latest update: 28 juni 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson