Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Havsstrandsjordfly Agrotis ripae Havsstrandsjordfly Agrotis ripae
Agrotis ripae (Hübner, 1823). Havsstrandsjordfly förekommer sällsynt från Sk till Vg. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever på sodaört, strandmålla och strandskräppa, förpuppning i en kokong i marken.
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 19 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson