Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sädesbroddsfly Agrotis segetum Sädesbroddsfly Agrotis segetum Sädesbroddsfly Agrotis segetum Sädesbroddsfly Agrotis segetum
Agrotis segetum (Denis & Schiffermüller, 1775). Sädesbroddsfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 30-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 19 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson