Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Åkerjordfly Agrotis exclamationis Åkerjordfly Agrotis exclamationis
Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758). Åkerjordfly förekommer allmänt från Sk till Ås. Vingbredd 34-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrotis_exclamationis.html
Latest update: 2 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson