Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Agrotis puta (Hübner, 1803). (Bild saknas). Ovalfläcksjordfly har hittills tagits i Skåne, Sandhammaren. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrotis_puta.html
Latest update: 27 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson