Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Grönt lavfly Agrotis puta Grönt lavfly Agrotis puta
Agrotis puta (Hübner, 1803). Ovalfläcksjordfly har hittills tagits i Skåne, Halland samt på Öland. Vingbredd 32-45 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrotis_puta.html
Latest update: 25 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson