Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kommajordfly Agrotis ipsilon Kommajordfly Agrotis ipsilon Kommajordfly Agrotis ipsilon Kommajordfly Agrotis ipsilon
Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766). Kommajordfly förekommer sällsynt från Skåne till Norrbotten, eftersom den är migrerande kan den vissa år vara mera allmän. Vingbredd 40-56 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 12 september 2022