Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Linjerat fjällfly Agrotis luehri
Agrotis luehri von Mentzer & Moberg, 1987. Linjerat fjällfly förekommer i Norge men saknas i övriga Norden. Vingbredd 38-42 mm. Larven lever på gräs, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrotis_luehri.html
Latest update: 22 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson