Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Dichagyris

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartkragsjordfly Dichagyris flammatra
Dichagyris flammatra (Denis & Schiffermüller, 1775). Svartkragsjordfly är en gång påträffad på Falster i Danmark. Vingbredd 42-52 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/dichagyris_flammatra.html
Latest update: 20 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson