Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrotis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brunhalsat jordfly Agrotis cinerea Brunhalsat jordfly Agrotis cinerea Brunhalsat jordfly Agrotis cinerea
Agrotis cinerea (Denis & Schiffermüller, 1775). Brunhalsat jordfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Sö. Vingbredd 33-40 mm. Larven lever på bl.a. skräppa, timjan och luzern, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrotis_cinerea.html
Latest update: 29 november 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson