Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Läderbackfly Agrochola macilenta Läderbackfly Agrochola macilenta Läderbackfly Agrochola macilenta Läderbackfly Agrochola macilenta Läderbackfly Agrochola macilenta
Agrochola macilenta (Hübner, 1809). Läderbackfly. Kännetecken: Vingbredd 28-36 mm. Framvingarna lädergula med svart rotfläck. Ring och njurfläckar som grundfärgen, bakre delen av njurfläcken svart. Våglinje tydlig, ockragul med tegelröd kant på insidan. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från september till oktober. Förekomst: Finns i öppna landskap och lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever i maj-juni på diverse växter. Längd som fullvuxen c:a 30-35 mm. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Crataegus, Fagus, Plantago, Populus, Quercus, Salix m.fl. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 11 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson