Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Läderbackfly Agrochola macilenta Läderbackfly Agrochola macilenta Läderbackfly Agrochola macilenta Läderbackfly Agrochola macilenta
Agrochola macilenta (Hübner, 1809). Läderbackfly förekommer allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 29-40 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrochola_macilenta.html
Latest update: 19 oktober 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson