Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödstreckat backfly Agrochola lota Rödstreckat backfly Agrochola lota Rödstreckat backfly Agrochola lota Rödstreckat backfly Agrochola lota
Agrochola lota (Clerck, 1759). Rödstreckat backfly. Kännetecken: Vingbredd 30-36 mm. Framvingarna gulgrå, askgrå med rödaktig ton. Ring och njurfläckar som grundfärgen, bakre delen av njurfläcken svart. Våglinje tydlig, ockragul med tegelröd kant på insidan. Bakvingar gråbruna. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Från augusti till oktober. Förekomst: Finns i öppna landskap och lövskogstrakter. Biologi: Äggen övervintrar. Larven lever i maj-juni på vide, i början på blommorna senare mellan sammanspunna blad. Längd som fullvuxen c:a 35-40 mm. Förpuppning i en kokong på marken. Näringsväxter: Salix. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 15 september 2021