Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rödstreckat backfly Agrochola lota Rödstreckat backfly Agrochola lota Rödstreckat backfly Agrochola lota
Agrochola lota (Clerck, 1759). Rödstreckat backfly förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 31-40 mm. Larven lever främst på sälg och al, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrochola_lota.html
Latest update: 18 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson