Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tvärlinjerat backfly Agrochola circellaris Tvärlinjerat backfly Agrochola circellaris Tvärlinjerat backfly Agrochola circellaris
Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766). Tvärlinjerat backfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-44 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrochola_circellaris.html
Latest update: 1 oktober 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson