Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Ockrabrunt backfly Agrochola laevis Ockrabrunt backfly Agrochola laevis
Agrochola laevis (Hübner, 1803). Ockrabrunt backfly har påträffats i Danmark men saknas i övriga Norden. Vingbredd 32-35 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 18 januari 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson