Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulrött backfly Agrochola helvola Gulrött backfly Agrochola helvola Gulrött backfly Agrochola helvola Gulrött backfly Agrochola helvola Gulrött backfly Agrochola helvola
Agrochola helvola (Linnaeus, 1758). Gulrött backfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 34-45 mm. Larven lever på diverse örter, buskar och träd, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 10 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson