Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Hadeninae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kantfläckigt backfly Agrochola litura Kantfläckigt backfly Agrochola litura Kantfläckigt backfly Agrochola litura Kantfläckigt backfly Agrochola litura
Agrochola litura (Linnaeus, 1761). Kantfläckigt backfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse örter, buskar och träd, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Moths and Butterflies of Europe and North Africa
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/agrochola_litura.html
Latest update: 29 oktober 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web