Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Agrochola

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Kantfläckigt backfly Agrochola litura Kantfläckigt backfly Agrochola litura Kantfläckigt backfly Agrochola litura Kantfläckigt backfly Agrochola litura Kantfläckigt backfly Agrochola litura
Agrochola litura (Linnaeus, 1761). Kantfläckigt backfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland. Vingbredd 30-40 mm. Larven lever på diverse örter, buskar och träd, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 11 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson