Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Agriopis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799). Guldgul frostmätare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Ångermanland samt i Torne lappmark. Vingbredd 33-42 mm honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 25 maj 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson