Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Ennominae
Agriopis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria Guldgul frostmätare Agriopis aurantiaria
Agriopis aurantiaria (Hübner, 1799). Guldgul frostmätare förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. Vingbredd 33-42 mm honan med starkt reducerade vingar. Larven lever på diverse lövträd, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 25 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson