Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulryggad johannesplattmal Agonopterix liturosa
Agonopterix liturosa (Haworth, 1811). Gulryggad johannesplattmal. Kännetecken: Vingbredd 18-21 mm. Hjässan gul. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna rödbruna, rikligt inströdda med svarta fjäll samt ljusa fläckar i framkanten. I mitten en stor, svart fläck. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix conterminella men den sistnämnda saknar ljusa fläckar i vingens framkant samt har grå hjässa. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli till och med augusti. Förekomst: Finns huvudsakligen på ängsmarker. Biologi: Larven är gråaktig med svarta vårtor. Huvudet gulbrunt. Den lever på hopspunna blad av johannesört. Näringsväxt: Hypericum. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Västerbottemn. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/agonopterix_liturosa.html
Latest update: 13 mars 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson