Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Prydlig johannesörtplattmal Agonopterix hypericella
Agonopterix hypericella (Hübner, 1817). Prydlig johannesörtplattmal. Kännetecken: Vingbredd 15-17 mm. Hjässan gråbrun. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna rödbruna med ett brett, gråvit band i framkanten från roten till vingspetsen. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från augusti samt efter övervintring till början av juni. Förekomst: Finns huvudsakligen på ängsmarker. Biologi: Larven är grå med ljust huvud. Den lever på hopspunna blad av johannesört. Näringsväxt: Hypericum. Utbredning: Förekommer sällsynt från Småland till Hälsingland. I övriga Norden finns den i södra Norge södra Finland.
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/agonopterix_hypericella.html
Latest update: 13 mars 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson