Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sälgplattmal Agonopterix ocellana Sälgplattmal Agonopterix ocellana Sälgplattmal Agonopterix ocellana Sälgplattmal Agonopterix ocellana
Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775). Sälgplattmal. Kännetecken: Vingbredd 21-25 mm. Hjässan ljusgrå. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna ljusgrå med ett glest inslag av mörka fjäll. I mitten en avlång, snedställd svart fläck som fortsätter utåt i ett rött streck. Tvärribbpunkt vit med en röd omslutning. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli samt efter övervintring till maj. Förekomst: Finns på de flesta skogs- och buskmarker. Biologi: Larven är grön med svarta vårtor. Huvudet gulaktigt. Den lever på hopspunna blad av sälg. Näringsväxter: Salix-arter. Utbredning: Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Gelechioidea Latest update: 2 februari 2020