Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Depressariidae
Agonopterix

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Fjällvideplattmal Agonopterix arctica
Agonopterix arctica (Strand, 1902). Fjällvideplattmal. Kännetecken: Vingbredd 15-19 mm. Hjässan grå. Antenner nästan lika långa som framvingelängden. Framvingarna gråbruna, nästan helt utan teckning. Bakvingar ljusgrå. Arten liknar Agonopterix conterminella men den sistnämnda har ett svart streck i vingens mitt. Levnadssätt: Fjärilen flyger såväl på dagen som på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från mitten av juli till och med augusti. Förekomst: Finns i fjäll- och skogstrakter längs svenska fjällkedjan. Biologi: Larven är blågrön med svarta vårtor. Huvudet svart. Den lever på hopspunna blad av glansvide. Näringsväxter: Salix myrisnites, S. myrtilloides. Utbredning: Förekommer tämligen sällsynt från Värmland till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Norge, norra Finland men saknas i Danmark.
Welcome page of the World
Gelechioidea /en/svenska_fjarilar/agonopterix_arctica.html
Latest update: 13 mars 2013
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson