Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Aglais

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae Nässelfjäril Aglais urticae
Aglais urticae (Linnaeus, 1758). Nässelfjäril. Kännetecken: Vingbredd 40-52 mm. Framvingarnas översida gulröda med mörka ytterkanter och blå fläckar. Framkanten med tre svarta, rektangulära fläckar samt tre fläckar varav den största på bakkanten. Bakvingarna svarta från basen till mitten. Undersidan spräckligt gråsvart. Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från mars till september i flera generationer. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs i klumpar på undersidan av nässelblad. Larven är svart med gula längslinjer och glest täckt med ljusgula tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten. Näringsväxter: Nässlor, Urtica diodica. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 16 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson