Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Nymphalis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758). Sorgmantel. Kännetecken: Vingbredd 61-76 mm. Fram- och bakvingarnas översida mörkt rödbruna med breda gula utkantsbårder, kantade inåt med blå fläckar. Undersidan spräckligt gråsvart med bred gul utkantsbård. Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från april till maj, den nya generationen från juli till oktober. Förekomst: Finns främst i skogsmiljöer. Biologi: Äggen läggs i klumpar på kvistar av vide, björk och asp. Larverna är svarta med röda punkter och mörka tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten. Näringsväxter: Salix, Populus, Betula. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 2 augusti 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson