Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Nymphalis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa Sorgmantel Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758). Sorgmantel. Kännetecken: Vingbredd 61-76 mm. Fram- och bakvingarnas översida mörkt rödbruna med breda gula utkantsbårder, kantade inåt med blå fläckar. Undersidan spräckligt gråsvart med bred gul utkantsbård. Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från april till maj, den nya generationen från juli till oktober. Förekomst: Finns främst i skogsmiljöer. Biologi: Äggen läggs i klumpar på kvistar av vide, björk och asp. Larverna är svarta med röda punkter och mörka tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten. Näringsväxter: Salix, Populus, Betula. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 15 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson