Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Papilionoidea
Nymphalidae
Nymphalinae
Nymphalini
Aglais

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Påfågelöga Aglais io Påfågelöga Aglais io Påfågelöga Aglais io Påfågelöga Aglais io Påfågelöga Aglais io Påfågelöga Aglais io Påfågelöga Aglais io
Aglais io (Linnaeus, 1758). Påfågelöga. Kännetecken: Vingbredd 55-65 mm. Framvingarnas översida rödbruna med en stor ögonfläck mot spetsen och en något mindre på bakvingen. Undersidan gråsvart. Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad. Flygtid: Efter övervintringen från mars till juni. Den nya generationen flyger under juli till början av september. Förekomst: Finns i de flesta miljöer. Biologi: Äggen läggs i klumpar på undersidan av nässelblad. Larven är svart med en mängd vita prickar och glest täckt med svarta tornar, förpuppning som hängpuppa i anslutning till näringsväxten. Näringsväxter: Nässlor, Urtica diodica. Utbredning: Förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nymphalidae Latest update: 15 januari 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson