Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Agapeta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Tistelgulvecklare Agapeta hamana Tistelgulvecklare Agapeta hamana Tistelgulvecklare Agapeta hamana
Agapeta hamana (Linnaeus, 1758). Tistelgulvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 17-24 mm. Larven lever i september oktober i rötterna på tistlar, övervintrar och förpuppar sig i en kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 6 april 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson