Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Agapeta

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Klintgulvecklare Agapeta zoegana Klintgulvecklare Agapeta zoegana Klintgulvecklare Agapeta zoegana Klintgulvecklare Agapeta zoegana
Agapeta zoegana (Linnaeus, 1767). Klintgulvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Vs. Vingbredd 15-24 mm. Larven lever i september oktober i rötterna på klint och vädd, övervintrar och förpuppar sig i en kokong i anslutning till näringsväxten.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Svenska fjärilar Latest update: 21 juni 2020