Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Tortricoidea
Tortricidae
Tortricinae
Cochylini
Gynnidomorpha

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svaltingblomvecklare Gynnidomorpha alismana Svaltingblomvecklare Gynnidomorpha alismana
Gynnidomorpha alismana (Ragonot, 1883). Svaltingblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Dr. Vingbredd 11-14 mm. Larven lever i september oktober i blomstjälken på svalting, förpuppning i den nedre delen av stjälken.
Welcome page of the World
Svenska fjärilar /en/svenska_fjarilar/gynnidomorpha_alismana.html
Latest update: 17 april 2012
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson