Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Acrolepiidae
Acrolepiopsis

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Lökmal Acrolepiopsis betulella
Acrolepiopsis betulella (Curtis, 1838). Ramslökmal. Kännetecken: Vingbredd 11-15 mm. Huvud och mellankropp bruna. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna mörkbruna med små vita fläckar. I mitten på bakkanten en vit, trekantig fläck samt ytterligare vita fläckar, innanför och utanför trekantsfläcken. Bakvingar grå. Liknar Acroleiopsis assectella men den sistnämnda har ett vitt streck mellan den trekantiga fläcken och basen i bakkanten. Levnadssätt: Fjärilen flyger på kvällen samt på natten och kommer till ljus. Flygtid: Från slutet av juli samt efter övervintring i maj, fjärilen övervintrar. Förekomst: Finns i lövskogar där det växer ramslök. Biologi: Larven lever i blommor och och frukter av ramslök, förpuppning i en löst spunnen kokong. Näringsväxt: Allium ursinum. Utbredning: Har hittills enbart påträffats på Gotland. I övriga Norden har den tagits i västra Norge men saknas i Danmark och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Acrolepiidae Latest update: 27 december 2019