Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Herminiinae
Herminia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulgrått tofsfly Herminia tarsipennalis
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835), hane. Gulgrått tofsfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på torra blad av diverse lövträd och örter, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/zanclognatha_tarsipennalis.html
Latest update: 25 juni 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web