Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Herminiinae
Herminia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gulgrått tofsfly Herminia tarsipennalis Gulgrått tofsfly Herminia tarsipennalis
Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835). Gulgrått tofsfly förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. Vingbredd 27-32 mm. Larven lever på torra blad av diverse lövträd och örter, förpuppning mellan blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 juli 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson