Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Herminiinae
Macrochilo

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartpunkterat sprötfly Macrochilo cribrumalis
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793), hane. Svartpunkterat sprötfly förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever främst på kärrgräs, förpuppning mellan mossa och blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/macrochilo_cribrumalis.html
Latest update: 12 december 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web