Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Herminiinae
Macrochilo

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Svartpunkterat sprötfly Macrochilo cribrumalis Svartpunkterat sprötfly Macrochilo cribrumalis
Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793), hane. Svartpunkterat sprötfly förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever främst på kärrgräs, förpuppning mellan mossa och blad på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 25 april 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson
Kommentarer av the NRM web