Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Yigoga

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Linsjordfly Yigoga signifera
Yigoga signifera (Denis & Schiffermüller, 1775). Linsjordfly förekommer i Finland. Vingbredd 34-40 mm. Larven lever på rötter av diverse örter, förpuppning i marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/yigoga_signifera.html
Latest update: 20 november 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson