Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xylomoia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sumpugglefly Xylomoia graminea
Xylomoia graminea (Graeser, 1889). Sumpugglefly har påträffats på Gotland 2021 och i Skåne 2022. Vingbredd 25-30 mm. Biologin är ännu okänd.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 1 juni 2023