Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gråhalsat jordfly Xestia triangulum Gråhalsat jordfly Xestia triangulum
Xestia triangulum (Hufnagel, 1766). Gråhalsat jordfly förekommer allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 36-46 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mer om denna art på UKmoths
Welcome page of the World
Noctuidae /en/svenska_fjarilar/xestia_triangulum.html
Latest update: 15 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson