Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Noctuidae
Noctuinae
Xestia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Blågrått jordfly Xestia ashworthii Blågrått jordfly Xestia ashworthii Blågrått jordfly Xestia ashworthii Blågrått jordfly Xestia ashworthii
Xestia ashworthii (Doubleday, 1855). Blågrått jordfly. Kännetecken: Vingbredd 35-45 mm. Huvud och thorax blågråa. Bakkroppen grå. Framvingar ljusare eller mörkare blågrå, bakre delen av mittfältet har ofta en rödaktig anstrykning. I framkanten tre små, svarta fläckar. Ring och njurfläckar som grundfärgen. Tvärlinjer samt våglinjer vita. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus. Flygtid: Juni till augusti. Förekomst: Finns i främst tallskog gärna kalkhaltig. Biologi: Larven lever övervintrande på diverse örter. Den är gröngrå med svarta fläckar, som fullvuxen 40-45 mm. Förpuppning i en kokong i jorden. Näringsväxter: Calluna, Galium, Hieracium, Solidago, Taraxacum m fl. Utbredning: Förekommer sällsynt från Skåne till Härjedalen. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och södra Finland.

Synonym Agrotis candelarum Staudinger, 1871

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Noctuidae Latest update: 27 januari 2021