Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Geometroidea
Geometridae
Larentiinae
Xanthorhoe

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Videsnårfältmätare Xanthorhoe abrasaria Videsnårfältmätare Xanthorhoe abrasaria Videsnårfältmätare Xanthorhoe abrasaria
Xanthorhoe abrasaria (Herrich-Schäffer, 1855). Videsnårfältmätare förekommer tämligen allmänt från Jä till To. Vingbredd 21-24 mm. Larven lever på stormåra och sumpmåra, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Geometridae Latest update: 22 november 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson