Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Pantheidae
Trichosea

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Gäck Trichosea ludifica Gäck Trichosea ludifica
Trichosea ludifica (Linnaeus, 1758). Gäck har tagits i ett exemplar i Sk, Trolle-Ljungby 1856. Vingbredd 37-45 mm. Larven lever främst på rönn men även på äpple, björk och hägg, förpuppning i en gles kokong på marken.
Welcome page of the World
Pantheidae /en/svenska_fjarilar/trichosea_ludifica.html
Latest update: 15 december 2009
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson