Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Pantheidae
Colocasia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758). Hasselfly förekommer allmänt från Skåne till Lule lappmark. Vingbredd 32-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pantheidae Latest update: 17 december 2022