Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Noctuoidea
Pantheidae
Colocasia

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli Hasselfly Colocasia coryli
Colocasia coryli (Linnaeus, 1758). Hasselfly förekommer allmänt från Sk till Lu. Vingbredd 32-36 mm. Larven lever på diverse lövträd och buskar, förpuppning i en gles kokong på marken.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Pantheidae Latest update: 7 mars 2018
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson