Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Douglasiidae
Tinagma

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Oxtungeskäckmal Tinagma anchusellum Oxtungeskäckmal Tinagma anchusellum
Tinagma anchusellum (Benander, 1936). Oxtungeskäckmal. Kännetecken: Vingbredd 5,5-10 mm. Huvud gråbrunt. Antenner mörkt gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna brungrå, i vingens bakkant finns en ljus och en mörk fläck, bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger säväl på dagen som natten. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på torra marker där det växer oxtunga. Biologi: Larven lever förmodligen i stjälken av oxtunga. Näringsväxt: Anchusa. Utbredning: Förekommer främst i kusttrakter i södra Sverige från Skåne till Östergötland. I övriga Norden finns den i östra Danmark men saknas i Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Douglasiidae Latest update: 10 juni 2021