Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Smalvidedvärgmal Stigmella vimineticola
Stigmella vimineticola (Frey, 1856). Smalvidedvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår gulaktiga, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, gulbruna till olivgrå med otydligt tvärband. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på fuktiga marker där det växer sälg. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är ljusbrun. Näringsväxt: Salix caprea. Utbredning: Förekommer i Norge men saknas i övriga Norden.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Smalvidedvärgmal Stigmella vimineticola
Mina av Smalvidedvärgmal Stigmella vimineticola.
Welcome page of the World
Nepticulidae http://www.nrm.se/en/svenska_fjarilar/stigmella_vimineticola.html
Latest update: 10 mars 2015
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson