Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Sälgdvärgmal Stigmella salicis Sälgdvärgmal Stigmella salicis Sälgdvärgmal Stigmella salicis Sälgdvärgmal Stigmella salicis
Stigmella salicis (Stainton, 1854). Sälgdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-6,5 mm. Huvudhår gulaktiga, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, gulbruna till olivgrå innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet gulaktigt och otydligt. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Finns på fuktiga marker där det växer sälg. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är ljusbrun. Näringsväxt: Salix. Utbredning: Förekommer i så gott som hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 30 september 2021