Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Älgörtsdvärgmal Stigmella ulmariae Älgörtsdvärgmal Stigmella ulmariae
Stigmella ulmariae (Wocke, 1879). Älgörtsdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår brunaktiga, krage mörkbrun, ögonlock ljusgula. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna är bronsbruna med purpurglans. Tvärbandet silverglänsande. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Går ej att skilja från filipendulae och är kanske synonym med denna art. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Påträffas oftast på fuktängar där det växer älgört. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina med exkrementerna i en spridd mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxt: Filipendula ulmaria. Utbredning: Förekommer från Skåne till Uppland. I övriga norden finns den i Danmark och Finland men saknas i Norge.
OBS Anses numera vara synonym med Stigmella filipendulae.

Älgörtsdvärgmal Stigmella ulmariae
Mina av Älgörtsdvärgmal Stigmella ulmariae i älgörtsblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_ulmariae.html
Latest update: 29 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson