Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Bandad rönndvärgmal Stigmella sorbi Bandad rönndvärgmal Stigmella sorbi
Stigmella sorbi (Stainton, 1861). Bandad rönndvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 6-7 mm. Huvudhår brunaktiga, krage grå samt ögonlock vita. Antenner brungula, drygt halva framvingelängden. Framvingarna gulbruna innanför tvärbandet, utanför är de mörkbruna med purpurglans. Tvärbandet smutsvitt. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på marker där det växer rönn. Biologi: Larven är vitaktig och gör en fläckmina som börjar med en smal gång, exkrementerna samlas i en fläck under vilken larven gömmer sig. Kokongen är mörkt brun. Näringsväxter: Sorbus, Cotoneaster, Malus. Utbredning: Förekommer i hela landet. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Bandad rönndvärgmal Stigmella sorbi
Minor av Bandad rönndvärgmal Stigmella sorbi i rönn.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_sorbi.html
Latest update: 29 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson