Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Aspdvärgmal Stigmella assimilella Aspdvärgmal Stigmella assimilella
Stigmella assimilella (Zeller, 1848). Aspdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5,5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna med vit teckning. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på marker där det växer asp. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina med exkrementerna i en mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxt: Populus tremula. Utbredning: Förekommer från Skåne till Norrboten. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Aspdvärgmal Stigmella assimilella
Mina av Aspdvärgmal Stigmella assimilella.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 21 maj 2023