Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Backdvärgmal Stigmella sakhalinella Backdvärgmal Stigmella sakhalinella
Stigmella sakhalinella Puplesis, 1984. Backdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4-4,5 mm. Huvudhår ockragula, krage samt ögonlock gulavita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glattfjälliga med mörk bronsglans och ett gulvitt tvärband. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på fuktiga marker där det växer björk. Biologi: Larven är gul med mörk tarm och gör en gångmina där exkrementerna helt fyller ut gången. Kokongen är rödbrun. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Har hittills tagits på Öland och i Uppland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge men saknas i Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Backdvärgmal Stigmella sakhalinella
Mina av Backdvärgmal Stigmella sakhalinella i björkblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_sakhalinella.html
Latest update: 5 februari 2016
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson