Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Småbjörksdvärgmal Stigmella betulicola Småbjörksdvärgmal Stigmella betulicola Småbjörksdvärgmal Stigmella betulicola
Stigmella betulicola (Stainton, 1856). Småbjörksdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 3,5-4,5 mm. Huvudhår gulaktiga, krage samt ögonlock gulaktiga. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna glattfjälliga med mörk bronsglans och ett silvervitt tvärband. Bakvingar brungrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Maj-juli. Förekomst: Finns på fuktiga marker där det växer björk. Biologi: Larven är ljusgul med grön tarm och gör en gångmina där exkrementerna varierar från att nästan fylla ut gången till i en mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxt: Betula. Utbredning: Förekommer i hela landet men har ännu inte rapporterats från Västergötland, Närke, Västmanland, Gästrikland och Hälsingland. I övriga norden finns den i Danmark, östra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Småbjörksdvärgmal Stigmella betulicola Småbjörksdvärgmal Stigmella betulicola
Mina av Småbjörksdvärgmal Stigmella betulicola i björkblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 8 maj 2023