Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun hagtornsdvärgmal Stigmella perpygmaeella Brun hagtornsdvärgmal Stigmella perpygmaeella
Stigmella perpygmaeella (Doubleday, 1859). Brun hagtornsdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage och ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna, i spetsen med svag purpurglans, bakvingar grå. Fjärilen kan inte på yttre karaktärer säkert skiljas från incognitella. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i juli-augusti. Förekomst: Finns på betesmarker och i trädgårdar där det växer hagtorn. Biologi: Larven är gulaktig och gör en gångmina som ibland utvecklas till en fläck, i början fyller de brunröda exkrementerna hela gången senare i mittlinje. Kokongen är gulbrun. Näringsväxt: Crataegus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Värmland främst längs kusten. I övriga norden finns den i Danmark och södra Norge samt på Åland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Brun hagtornsdvärgmal Stigmella perpygmaeella
Mina av Brun hagtornsdvärgmal Stigmella perpygmaeella i hagtornsblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_perpygmaeella.html
Latest update: 10 juni 2017
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson