Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Brun apeldvärgmal Stigmella incognitella Brun apeldvärgmal Stigmella incognitella
Stigmella incognitella (Herrich-Schäffer, 1855). Brun apeldvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 5-6 mm. Huvudhår ockragula, krage grågul samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, drygt halva framvingelängden. Framvingarna mörkt gråbruna, i spetsen med svag purpurglans, bakvingar grå. Fjärilen kan inte på yttre karaktärer säkert skiljas från perpygmaeella. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Juni-juli. Förekomst: Finns på betesmarker och i trädgårdar där det växer vilda äppelträd. Biologi: Larven är gulaktig och gör en kort gångmina som ibland utvecklas till en fläck med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är gulaktig. Näringsväxt: Malus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Uppland samt Hälsingland. I övriga norden finns den i Danmark, Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Brun apeldvärgmal Stigmella incognitella Brun apeldvärgmal Stigmella incognitella
Minor av Brun apeldvärgmal Stigmella incognitella i apelblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 23 oktober 2021