Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pildvärgmal Stigmella obliquella Pildvärgmal Stigmella obliquella
Stigmella obliquella (Heinemann, 1862). Pildvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår orangefärgade, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, mörkbruna innanför tvärbandet, utanför är de svarta. Tvärbandet gulaktigt. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Finns på marker där det växer pil. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxter: Salix alba, S. fragilis samt S. pentandra. Utbredning: Förekommer sällsynt i en stor del av landet. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Pildvärgmal Stigmella obliquella
Mina av Pildvärgmal Stigmella obliquella.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_obliquella.html
Latest update: 30 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson