Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Pildvärgmal Stigmella obliquella Pildvärgmal Stigmella obliquella
Stigmella obliquella (Heinemann, 1862). Pildvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår orangefärgade, krage samt ögonlock gulvita. Antenner gråbruna, cirka halva framvingelängden. Framvingarna är grovfjälliga, mörkbruna innanför tvärbandet, utanför är de svarta. Tvärbandet gulaktigt. Bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Finns på marker där det växer pil. Biologi: Larven är gul och gör en gångmina med utspridda exkrementer i en mittlinje. Kokongen är brun. Näringsväxter: Salix alba, S. fragilis samt S. pentandra. Utbredning: Förekommer sällsynt i en stor del av landet. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Pildvärgmal Stigmella obliquella Pildvärgmal Stigmella obliquella
Mina av Pildvärgmal Stigmella obliquella.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 10 november 2020