Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Stigmella arbusculae Klimesch, 1952. (Bild saknas). Nätvidedvärgmal har hittills påträffats i Nuolja, Torne lappmark. Larv minerar i nätvide Salix reticulata.
Welcome page of the World
Nepticulidae /en/svenska_fjarilar/stigmella_arbusculae.html
Latest update: 28 augusti 2014
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson