Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

nätvidedvärgmal Stigmella arbusculae
Stigmella arbusculae Klimesch, 1952. Nätvidedvärgmal har hittills påträffats i Nuolja, Torne lappmark. Larv minerar i nätvide Salix reticulata.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 12 november 2019
Kommentarer av denna sida: Bert Gustafsson