Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Trydvärgmal Stigmella lonicerarum Trydvärgmal Stigmella lonicerarum Trydvärgmal Stigmella lonicerarum
Stigmella lonicerarum (Frey, 1856). Trydvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4-5 mm. Huvudhår svartbruna, krage samt ögonlock gråaktiga. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna grönaktigt bronsfärgade, bakvingar grå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen. Flygtid: Maj-juni. Förekomst: Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer skogstry. Biologi: Larven är gul och gör en lång gångmina med exkrementerna i mittlinje. Kokongen är ljusbrun. Näringsväxter: Lonicera xylosteum. Utbredning: Förekommer från Småland till Uppland huvudsakligen längs östkusten. I övriga norden finns den i södra Finland men saknas i Danmark och Norge.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Trydvärgmal Stigmella lonicerarum
Mina av Trydvärgmal Stigmella lonicerarum i tryblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 10 april 2023