Swedish Museum of
Natural History - welcome page

Nepticulidae
Stigmella

previous species Föregående
art

Nästa
art
next species

Utbredning i Sverige

Rotfläcksdvärgmal Stigmella basiguttella Rotfläcksdvärgmal Stigmella basiguttella
Stigmella basiguttella (Heinemann, 1862). Rotfläcksdvärgmal. Kännetecken: Vingbredd 4,5-6 mm. Huvudhår svartbruna, krage samt ögonlock vita. Antenner gråbruna, halva framvingelängden. Framvingarna varierande brunaktiga, ibland med ett otydligt, ljust tvärband. Vid vingbasen en diffus, ljus fläck. Bakvingar ljusgrå. Levnadssätt: Fjärilen flyger på dagen men kommer även till ljus. Flygtid: Juni samt en andra generation i augusti. Förekomst: Finns på hagmarker och kuperad terräng där det växer ek. Biologi: Larven är grön och gör en lång gångmina med gröna exkrementer i tvärbågar som täcker hela gången. Kokongen är ljusbrun. Näringsväxt: Quercus. Utbredning: Förekommer från Skåne till Värmland. I övriga norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mer om denna art på Bestimmungshilfe für die in Europa nachgewiesenen Schmetterlingsarten

Rotfläcksdvärgmal Stigmella basiguttella Rotfläcksdvärgmal Stigmella basiguttella
Minor av Rotfläcksdvärgmal Stigmella basiguttella i ekblad.
Welcome page of the World
Nepticulidae Latest update: 1 maj 2023
>